Home Recipient Profile Recipient Profile : พ.ศ.2549 นางสาวจงอร ดาวรัตนหงษ์
นางสาวจงอร ดาวรัตนหงษ์
Recipient Profile - Recipient Profile : พ.ศ.2549
 

ชื่อ : นางสาวจงอร ดาวรัตนหงษ์

ประเภทดนตรี : การขับร้องเพลงคลาสสิก

ปีที่ได้รับทุน : พ.ศ.2549

ทุนที่ได้รับ : ทุนสนับสนุนเพื่อไปเข้าร่วมอบรมการขับร้องเพลงคลาสสิกชั้นสูงกับอาจารย์ Loh Siew-Tuan ของ AMAS ที่ จ.เลย