Home Recipient Profile Recipient Profile : พ.ศ.2549 นางสาวณิชาพัชร วลัยพัชรา
นางสาวณิชาพัชร วลัยพัชรา
Recipient Profile - Recipient Profile : พ.ศ.2549
 

ชื่อ : นางสาวณิชาพัชร วลัยพัชรา

ประเภทดนตรี : Piano

ปีที่ได้รับทุน : พ.ศ.2549

ทุนที่ได้รับ : ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงคอนเสิร์ต “Asia Grand Piano Concert” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี