Home Recipient Profile Recipient Profile : พ.ศ.2553 นายธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ
นายธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ
Recipient Profile - Recipient Profile : พ.ศ.2553
 

ชื่อ : นายธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ

ประเภทดนตรี : การประพันธ์ดนตรีคลาสสิกร่วมสมัย

ปีที่ได้รับทุน : พ.ศ.2553

ทุนที่ได้รับ : ศึกษาต่อ

ต้นสังกัด/สถานศึกษา : สถาบันดนตรีย่งเสี่ยวเถา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ระดับชั้น ปี 4

ประวัติการศึกษาทางดนตรี : ธัชธรรมเป็นนักประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกการประพันธ์ดนตรี ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ศึกษากับ Prof. Edmund Campion, Franck Bedrossian และ Ken Ueno ธัชธรรมได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการประพันธ์ดนตรีจาก สถาบันดนตรีย่งเสี่ยวเถา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ และเคยศึกษาการประพันธ์ดนตรี ณ สถาบันดนตรีพีบอดี้ มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติกิจกรรม การแข่งขันทางดนตรี และรางวัลต่างๆ :

        ธัชธรรม มีผลงานเข้าร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีร่วมสมัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ Asian Contemporary Music Festival 2009 (เกาหลี), Kuala Lumpur Contemporary Music Festival (มาเลเซีย), Thailand International Composition Festival (ประเทศไทย) รวมทั้งใน ฮ่องกง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ผลงานของธัชธรรมได้ถูกนำแสดงโดยวงดนตรีและนักดนตรีที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น สมาชิกวง Thailand Philharmonic Orchestra, Ensemble Mosaik (เยอรมัน), Asian Festival Ensemble (เกาหลี), Ensemble TIMF Academy (เกาหลี) ฯลฯ ล่าสุดนี้ ในปี 2553 ธัชธรรม ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันเกอเธ่ ให้เข้าร่วมงาน The International Summer Course for New Music Darmstadt ณ ประเทศเยอรมัน และกำลังประพันธ์ดนตรีให้กับวง Eco Ensemble ซึ่งเป็นวงดนตรีประจำของ CNMAT (Center for New Music and Technology) มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย์ และงานสำหรับที่จะแสดงใน NUS Arts Festival ณ ประเทศสิงคโปร์

        ธัชธรรม ได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนทางด้านดนตรีต่างๆ อาทิ เช่น ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ, รางวัลศิลปะเพื่อเยาชนไทย, Gothe South East Asian Young Composer's Award, Asian Composers League Scholarship, Tongyeong International Music Festival Scholarship, Yong Siew Toh Conservatory of Music Scholarship, รางวัลนักเรียนยอดเยี่ยม จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Fellowship จาก University of California,Berkeley และได้เข้าร่วม master-classes การประพันธ์ดนตรีเพิ่มเติมจากนักประพันธ์ดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ เช่น Brian Ferneyhough, Rebecca Saunders, Unsuk Chin, Liza Lim, Hans Thomalla, Gerhard Muller-Hornbach และ Christopher Theofanidis

        ผลงานการประพันธ์ดนตรีในปัจจุบันของธัชธรรมนั้น ได้เน้นการค้นคว้าเกี่ยวกับ Timbre (สีสัน) ที่น่าสนใจของเครื่องดนตรีต่างๆ ผ่านทางข้อมูลอ้างอิง และการบันทึกเสียงของนักดนตรีที่ร่วมงานด้วย โดยนำเสนอวัตถุเสียงที่มีความซับซ้อน ไม่สอดคล้องกัน และมี noise เป็นหลัก โดยได้ขยายความจากการนำเสนอในเครื่องดนตรีอคูสติกเพียงอย่างเดียว ไปเป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้า อาทิ เช่น กีตาร์ไฟฟ้าและเครื่องสังเคราะห์เสียง รวมไปถึงการขยายเสียงของเครื่องดนตรีอคูสติกด้วยไฟฟ้า และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย และในขณะเดียวกันแนวคิดของงานจะเน้นไปทางด้านปรัชญา และการเมือง ซึ่งเป็นความสนใจโดยส่วนตัวมานาน

        นอกเหนือจากการประพันธ์ดนตรีแล้วนั้น ธัชธรรม ยังมีความสนใจใน วงดนตรี Balinese Gamelan ของประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เป็นสมาชิกวง Gita Buana ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และปัจจุบันก็เป็นสมาชิกของวงดนตรีบาหลี ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย์ อีกส่วนหนึ่งนั้น ธัชธรรม สนใจในเรื่องของการด้นสดดนตรีที่ประกอบไปด้วย noise และเสียงแปลกๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อีกด้วย